sobota, 23 listopada 2013

4 Zbiórka

Skóra Sherkana (1)

 Skóra Sherkana (2)

Dzikie liany (1)
 Dzikie liany (2)
 Dzikie liany (3)
Królu, królu daj Wojaka ...

 Drzewo Mocy (1)
 Drzewo Mocy (2)
 Nauka Praw Wilczka (1) - Wilczek jest zawsze Wesoły
Nauka Praw (2)
Zakończenie Zbiórki